Elite label

Het elite-label en andere labels

De labels en het elitepredikaat geven de mogelijkheid om merries met de eigenschappen goede gezondheid, goede prestatie en correct exterieur te onderscheiden.
De behaalde labels worden in de computergegevens van de merrie opgenomen en aangeduid in het paspoort. Wanneer de drie labels behaald zijn, wordt de merrie automatisch aangeduid als elitemerrie.
 
1. Het Elitepredikaat
 
De merries die het Exterieur-, Prestatie- en gezondheidslabel behaald hebben krijgen het